logo

Отзив Гергана Кънева

Провеждането на стаж, включвайки посещението на институции като Народно събрание, Министерски съвет, президентство и културни такива като Националната библиотека „Св.Св. Кирил и Методий“, Националния исторически музей, Българската национална институция, е една много добра инициатива, която трябва да продължи и занапред.

Така студентите придобиват представа какво се случва в институциите, от които се ръководи държавата, начина им на действие в различни ситуации, научават как се прави ПР-а на „първите мъже“ в държавата. Изключително полезни и образователни са и лекциите, проведени във ФЖМК, Стопанската камара и СБЖ. Така магистрите имат възможност да се срещнат с хора, тесни специалисти, доказали се в своята научна и професионална сфера и да почерпят малко от техния опит, защото един ден и ние може да застанем на тяхното място и да разкажем за пътя, който сме извървели, за да се превърнем в това, което сме.

                                                            Гергана Кънева

                                              МП „Маркетинг и ПР в образованието, науката и културата“

Posted in Без категория.