Контакти

Ръководител на магистърската програма:
доц. д-р Георги Калагларски
тел. 052/ 359 617
моб.тел.: 0887 235 870

За информация:
инж. Павлета Кръстева
тел. 052/359 572
моб.тел.: 0878 417 494
e-mail: pavleta_vfu@abv.bg
pavleta.krasteva@gmail.com