IMG_9473

Информационен ден за представяне на възможностите за студентска мобилност по програма „Еразъм+“ привлече интереса на студентите

При голям интерес от страна на студентите от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ на 2 април 2015 г. се проведе информационен ден за представяне на възможностите за студентска мобилност по програма „Еразъм+“ за академичната 2015/2016 година. В рамките на информационния ден студентите получиха информация за процедурите за кандидатстване за академичната 2015/2016 година; процедурите за селекция […]

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Студенти по Право от Варненски свободен университет заеха второ място на XVI-та Конференция за студентско научно творчество в Бургас

За шестнадесета година Бургаския свободен университет организира Национална конференция за студентско научно творчество, в която участват студенти и докторанти от цялата страна. Тази година конференцията се проведе в края на месец март.  Сред участниците от висши учебни заведения в страната направи впечатление представянето на студентите от Варненския свободен университет. В направление „Право и политика“ и […]