1

Представянето на книгата – „ДАЕШ (НЕ)ИСЛЯМСКА ДЪРЖАВА“ на автора проф. д.ик.н. Владимир Чуков

Представянето на книгата – „ДАЕШ (НЕ)ИСЛЯМСКА ДЪРЖАВА“ на автора проф. д.ик.н. Владимир Чуков – преподавател във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”, което беше организирано от бакалавърската програма „Политология и Журналистика” мина при огромен интерес. В Арт салона на Радио Варна присъстваха студенти, граждани, представители на академичните среди, на арабски общности, медии.

Снимки:  Атанас Георгиев – главен редактор на информационно-аналитичния портал „СПЪТНИК“

Авторът на книгата  – арабист, външнополитически анализатор и един от водещите преподаватели в новата бакалавърска програма „Политология и журналистика” на Варненския свободен университет,  сподели интересни факти от книгата си. Проф. Чуков коментира приликите и разликите в терористичните общности, причините, провокиращи действията на терористичните групировки и мерките за овладяване на последствията от терористични кризи.

1

„Ние трябва да имаме собствена българска концепция за възприемането на това, което става много близо до нас. Имаме партньори, имаме съюзници, ние обменяме информация, но ние трябва да селекционираме някаква информация, да я подберем по начин, така че тя да ни бъде от полза и респективно ние трябва да изработим нашата парадигма – българската парадигма.“, коментира идеята за книгата си проф. Чуков в ефира на Радио Варна.

2

Професор Владимир Чуков е роден на 22 април 1960 г. в Атина, Гърция. Учи във френски колеж в Тунис, а впоследствие завършва Френската гимназия в София. Дипломира се във факултета по обществени науки на Дамаския университет, Сирия. Защитава дисертация на тема „Политическата партия в арабския свят през последните две десетилетия (1970-1990). През 1998 г. става доцент, през 2005 г. – доктор на икономическите науки, а през 2007 г. – професор. Преподавател е във Варненския свободен университет. Член е на редколегиите на сп. „Геополитика“ и „Философски форум“. През 2008 г. създава информационно-аналитичния сайт по проблемите на Близкия и Среден Изток „Orient.bg“. Член е на редица международни научни организации, сред които са European Association for Middle East Studies, Central Eurasian Society Studies и други.

Posted in Без категория.