logo

Отзив Христина Дончева

Стажантската програма беше много ценна за мен. Имах възможността да се срещна с опитни, образовани и интелигентни хора, които знаят какво правят. Стажът, освен с натрупването на професионални знания и увереност, ни дава възможност да се срещнем и да се сприятелим и със собствените си колеги от университета. А това е важно, тъй като един ден можем да работим по еднакви проекти, в едни и същи институции и т.н.

Христина  Дончева

                                           МП „Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса“

Posted in Без категория.