logo

Отзив Кристина Колева

Времето, прекарано в София и програмата на учебния стаж бяха едно хубаво и полезно прекарано време за мен, тъй като имахме възможност да сме много близо до организацията и дейността на най-големите и най-значими за обществото институции.

Научих много неща от организационната дейност на пресцентровете  и ПР отделите, които ако не видиш на практика или не ти бъдат обяснени от изпълнителя, който ги прави всеки ден, не бих разбрала и дори не бих се сетила за тях.

Беше полезно прекарано време за мен, понеже след стажа усещам възприятията си за ПР и реклама по-обогатени и вътрешното ми убеждение е, че ПР дейността е работа, която бих вършила с удоволствие, все по-силно. Благодаря за богатата програма и предоставената възможност!

                                                            Кристина Колева

                                          МП „Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса“

Posted in Без категория.