izkustvoto_na_komunikaciyata_clip_image002

Майсторски клас “ Изкуството на комуникацията“

dsc_0038

На 22 април 2016 г. беше открит майсторският клас „Изкуството на комуникацията“ в зала 3 на Учебно-спортен комплекс на ВСУ “Черноризец Храбър” при голям интерес от страна на участниците – студенти от бакалавърски и магистърски специалности, както и външни участници. 

dsc_0038


Доц. д-р Елеонора Танкова, декан на факултет “Международна икономика и администрация”, доц. д-р Мария Великова, ръководител на катедра “Администрация, управление и политически науки” и доц. д-р Георги Калагларски, научен ръководител на магистърски програми “Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса” и “Маркетинг и връзки с обществеността в образованието, науката и културата” откриха майсторския клас, като обърнаха внимание на актуалността и значимостта на обогатяването на комуникативните способности, умението да убеждаваме и да постигаме успехи в условията на засилена конкуренция и кризисни ситуации.

img_3689

Майсторският клас ще продължи до 24 април 2016 г., като включва обучение по:
– вербална и невербална комуникация
– бизнес протокол
– дипломатически церемониал и протокол
– култура на облеклото, прическата и грима
– публични послания
– поведение пред телевизонна камера
– правоговор и говорни ефекти
– организиране и провеждане на коктейл.

dsc_0007

Posted in новини.