fractal_background-1920x1200

Един от основните преподаватели в Магистърски програми „Реклама и връзки с обществеността в управление на бизнеса” и „Маркетинг и и връзки с обществеността в образованието, науката и културата” проф. д-р Здравко Райков, отбеляза във Варна своя юбилей с форум посветен на креативната комуникация.

Проф. д-р  Здравко Райков, преподавател във ФЖМК към  СУ „Св. Климент Охридски“ и във ВСУ „Черноризец Храбър”,  отбеляза своя  юбилей с форум посветен на темата за креативната комуникация.

На фона на интерактивна презентация, проф. Райков сподели своята гледна точка за промените, които се случват в съвременния свят, включително в света на комуникация. „Появяват се нови теми, които надграждат старите без да ги отричат. Благодарение на новите технологии на място на понятия като  „масова комуникация“ се появяват други като „демасова комуникация“ и „интегрирани масови комуникации“, сподели той. Според него магията на креативността е пресечна точка на това, което е натрупано в подсъзнанието и това, което предстои и в тази неуловима симбиоза между старото и новото се раждат свежите идеи, които генерират и новите продукти. „Новите технологии предизвикват и нас като преподаватели, затова за нас е важно да научим нашите студенти да са креативни и чрез нови идеи да привличат съмишленици към каузите, за които работя.“, допълни проф. Райков.

 

Пред своята аудитория той представи и най-новия си проект kreativen.bg, който има амбицията да провокира креативното мислене. „Този свят е много бърз и динамичен  и всеки може да бъде креативен, стига да излезе от капаните на посредствеността и зоната си на комфорт”

 

Във форума  взеха участие ръководителя на Магистърски програми „Реклама и връзки с обществеността в управление на бизнеса”  и „Маркетинг и и връзки с обществеността в образованието, науката и културата” във ВСУ “Черноризец Храбър“ – доц. д-р Георги Калагларски,  проф. Николай Палашев от УниБИТ проф. д-р Христо Кафтанджиев и проф. д-р Венцислав Бондиков от Факултета по журналистика и масови комуникация към Софийски университет, студенти и приятели.

Posted in новини.