logo

Варненският свободен университет е отличен за втори път с престижното HR Excellence in Research лого

На среща в Брюксел на 3 март 2015 г., на която присъстваха представители на водещите европейски университети и научноизследователските институции, Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ бе удостоен за втори път с престижното лого за човешки ресурси.

Форумът, организиран от Европейската комисия бе посветен на 10-годишнината на Европейската харта за изследователи и Кодекса за поведение при подбора им. Участниците в срещата сред, които заместник ректорът по научно-изследователската дейност на варненския свободен университет проф. д-р Павел Павлов и ръководителят на отдел „Международна дейност и проекти“ д-р Благой Климов, обсъдиха въздействието и ползите от изпълнението на стратегията за човешките ресурси за изследователите. Представителите на научно-изследователски институции в Европа коментираха възможностите за развитие на силна институционална среда и политики за кариерно развитие на изследователите.

„За нас е голяма чест и признание да присъстваме сред водещите европейски изследователски университети. Стратегическата ориентация на Варненския свободен университет е пряко свързана с развитието на приложните изследвания и иновациите в тясно партньорство с бизнеса. Ние отдавна сме осъзнали необходимостта от развитието на научно-изследователския потенциал на университета и повторното ни удостояване с логото за човешки ресурси е сериозна атестация за направеното от нас“, сподели след церемонията заместник-ректорът по научно-изследователската дейност проф. д-р Павел Павлов.

Европейската комисия присъжда Логото за човешки ресурси (HR Excellence in Research logo) на университети, изследователски организации и финансиращи организации, които изпълняват принципите, залегнали в Хартата на европейските учени и Кодекса за наемане на изследователи. То е знак за легитимация на изследователската свобода професионална отговорност при подбор на кадри, международно признаване на тяхната квалификация, обществена ангажираност и обвързване на научните теми и проекти с бизнес сектора и интересите на местните общности.

Posted in Без категория.