СТУДЕНТИ ПРЕДСТАВЯТ КНИГА НА ПРЕПОДАВАТЕЛ

Студенти и преподаватели от магистърските програми „Брандинг, реклама и връзки с обшествеността в управлението на бизнеса“  и „Управление на културния туризъм“ на ВСУ“Черноризец Храбър“ организират премиера на книгата на проф.Руси Маринов „Информационен домейн“. Книгата е отличена с награда за 2019 година  на Съюза на българските журналисти за научно-изследователска академична литература. Премиерата е на 29 ноември т.г., петък, от 17 часа, в Клуба на архитектите във Варна.

В книгата се анализират съвременни технологии, като част от информационния домейн от типа на смарт обекти, „големи“ данни, машинно обучение, невронни мрежи, интелигентни устройства и интерактивни платформи за трасфер на знание. В резултат на дигиталните трансформации се променят и моделите за комуникация в бизнеса и обществото, които водят до появата на нови комплексни, проблемни ситуации.

Проф. Руси Маринов е преподавател в Нов български университет и гост-преподавател във ВСУ“Черноризец Храбър“.

Posted in новини.