PROGRAMA SVOB UNIVERSITET 2014 о

Стартира записването за нов випуск на „Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса” и „Маркетинг и връзки с обществеността в образованието, науката и културата“

ФАКУЛТЕТ МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ

Стартира записването за нов випуск на единствените в българските университети магистърски програми

„Реклама и връзки с обществеността

в управлението на бизнеса”

и

„Маркетинг и връзки с обществеността

в образованието, науката и културата“

Обучението е в редовна форма. Продължава 1 година (2 семестъра). Има приравнителен семестър за завършилите други професионални направления. Общата продължителност на обучението е 12 месеца.

Магистърската програма „Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса“ е предназначена за бъдещи и настоящи мениджъри, които участват активно в създаването и управлението на бизнес организации, рекламни и ПР отдели, както и в брандинг мениджмънт.

Магистърската програма „Маркетинг и връзки с обществеността в образованието, науката и културата“ подготвя специалисти по маркетинг и връзки с обществеността в сферата на образователни и културни институти и формации, както и за научни институти.

Студентите в двете магистърски програми участват безплатно в:

  1. Майсторски клас „Изкуството на комуникацията”/получават сертификат/.
  2. Една седмица стаж в София. Стажът се провежда в най-престижните български институции и в медии.

3.Поредица от академични хепанинги по предварително определена тема /връчват се награди/.

4.Консултации с водещи експерти по реклама, връзки с обществеността, брандинг, маркетинг, медийна комуникация.

5.Срещи и беседи с авторитетни български учени, интелектуалци, изследователи.

Семестриалната такса е 680 лева, като има възможност за разсрочено плащане. Приравнителният семестър се провежда със значителни финансови облекчения. Допуска се намаляване на семестриалните такси в ситуации, които са предвидени в Правилника на университета!

УЛОВЕТЕ ВАШИТЕ МЕЧТИ !

Срок за подаване на документи – до 31 03.2016 г.

Кандидатстудентският изпит – събеседване ще се проведе на 16.04.2016 г. от 10,00 ч. в заседателна зала Д на ВСУ.

 

Научен ръководител:

доц. д-р Георги Калагларски

тел. 052/ 359 617

         моб.тел.: 0887 235 870

 

За контакти:

инж. Павлета Кръстева

тел. 052/ 359 572

моб.тел.: 0878 417 494

e-mail: pavleta.krasteva@gmail.com

За повече информация:

          website:  http://prreklama.com/

                  http://prmarketing.vfu.bg

Posted in Без категория.