2

Отзив Миролюба К. Стоянова

1Бих искала преди всичко да благодаря на ръководителя на магистърската програма във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ „Маркетинг и връзки с обществеността в образованието, науката и културата“ доц. Калагларски и на г-жа Павлета  Кръстева за добрата организация  и чудесната атмосфера, която ни осигуриха по време на стажа.

Радвам се, че имах възможност да се запозная с интересни и интелигентни млади хора, да посетя държавни институции, важни за моето бъдещо професионално развитие. Подобни програми дават шанс на всеки един от нас да се ориентира реално в работата на пиара. За мен беше изключително интересно да видя как всеки един от представителите на различните институции представя своята работа, как поддържа публичния имидж на тези известни организации и личности. Всяка среща с експерта на институцията или организацията беше уникална, интересна, полезна дори и  забавна в повечето моменти.

2Най-много бях впечатлена от срещите  с проф. Боряна Христова, директор на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“,  Божидар Димитров  и  г-н Такев, пиар в Министерството на образованието, защото бяха  близки до моите интереси. Разбира се, останалите срещи също представляваха интерес за мен, защото получих познания от различни области от политическия, културния и социалния живот. Запознах се със спецификата на  работата на всеки пиар. Дейността му е всеобхватна и разнообразна и съвсем не се изчерпва само с  всекидневното подаване на информация. Той освен, че трябва да бъде добре информиран, трябва и да следи политическата, културната  и др. обстановка в страната и извън нея, за да е максимално полезен на своята организация. Пиарът трябва да  има богата  обща култура и нормативно издържани комуникативни умения, приспособими към спецификата на общуването в различни социални сфери и с различни адресати. Повечето от всички тези качества открих  в експертите на различните институции, което от своя страна ме кара да се чувствам горда, че се докоснах до интересната им работа.  Контактите, които създадох,  биха могли да ми помогнат да се доусъвършенствам и да приложа наученото на практика.

Миролюба К. Стоянова, спец. „Маркетинг и връзки с обществеността в образованието, науката и културата“, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“

Posted in новини.