IMG_9473

Информационен ден за представяне на възможностите за студентска мобилност по програма „Еразъм+“ привлече интереса на студентите

При голям интерес от страна на студентите от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ на 2 април 2015 г. се проведе информационен ден за представяне на възможностите за студентска мобилност по програма „Еразъм+“ за академичната 2015/2016 година.

В рамките на информационния ден студентите получиха информация за процедурите за кандидатстване за академичната 2015/2016 година; процедурите за селекция на кандидатите; партниращите на Варненския свободен университет европейски университети и фирми; размера на отпусканото финансиране (Еразъм грант); процедурите по признаване на периода на обучение; сроковете за кандидатстване и възможностите и условията за повторно участие на студенти, които вече са провели обучение или практика по програмата в периода 2007-2013 г.

Програма „Еразъм+“ е най-новата инициатива на Европейския съюз, която предоставя възможност на студентите да осъществят период на обучение в европейски университети-партньори без заплащане на академични такси, както и практика в европейски фирми, организации и институции. Варненският свободен университет гарантира академичното признаване на периода на обучение в чужбина и предоставя финансиране (Еразъм грант) на своите студенти, за да ги подпомогне в периода им на мобилност.

Информация относно процедурите кандидатстване можете да откриете на уеб-страницата на програмата: erasmus.vfu.bg, секция „Новини”.

Местата за кандидатстване са ограничени.

Краен срок за кандидатстване за участие в студентска мобилност с цел обучение през I или II семестър: 28 април 2015 г.

За допълнителна информация за студентска мобилност по програма „Еразъм+“ може да се свържете с отдел „Международна дейност и проекти“ (координатор по програма „Еразъм+“ – Миглена Петкова, тел.: 052 359 523, e-mail: erasmus@vfu.bgvarnafree@gmail.com).

Posted in Без категория.