ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ ПОСРЕЩНАХА МАГИСТРАНТИ НА ВСУ ”ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

В периода 1- 4 юни 2015 г. в гр. София се проведе учебен стаж на студентите от Магистърски програми „Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса” и „Маркетинг и връзки с обществеността в образованието, науката и културата“. В стажа бяха включени посещения в държавни институции, национални медии, водещи бизнес организации и срещи с ръководителите на ПР отделите им. Магистрантите се запознаха с дейността на Пресцентровете на Народното събрание,  Министерския съвет, Президентството на Република България, Българска стопанска камара, Националния статистически институт, както и на Дирекция „Връзки с обществеността и протокол” на Министерство на образованието и науката и  Дирекция „Публични комуникации” в Българска национална телевизия.

По време на стажа бяха изнесени лекции от проф. д-р Божидар Димитров в Националния исторически музей, проф. д.фил.н. Боряна Христова в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, проф. д-р Николай Овчаров в Съюза на българските журналисти. Студентите проявиха голям интерес и бяха проведени дискусии.

Студентите имаха възможност да посетят новата Национална галерия „Квадрат 500” по време на стажа.

Общото мнение на магистрантите е, че това е една чудесна инициатива от страна на ВСУ „Черноризец Храбър“ и бъдещите PR-и получават реална представа за тази специфична професия.

 

IMG_5284 IMG_5261  IMG_5238
IMG_5237 IMG_5234 IMG_5225IMG_5250
Posted in Без категория.