298_55598083bd0c1

Девети ПР Фестивал 2015 под мотото „Дигитален ПР – Неизбежната трансформация“

JK PhotoНа 19-ти и 20-ти май в Сьюза на Българските Журналисти и Радисън Блу Гранд Хотел, гр. София се проведе Девети ПР Фестивал 2015 под мотото „Дигитален ПР – Неизбежната трансформация“. В първата част на събитието, Академичен омнибус „Дигиталният ПР: Нови комуникационни стандарти“, участие взеха представители и на Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър“. Доц. д-р Георги Калагларски изнесе любопитна лекция на тема „Хора и пари – кой кого управлява. Дигиталният ПР – Посредник без правомощия“.Студентката Йоанна Колева, завършваща Магистърска програма Маркетинг и ПР в образованието, науката и културата, от своя страна представи темата „Адаптиране на добри световни краудсорсинг практики към целите на българския бизнес“. Представените презентации бяха последвани от бурни аплодисменти и станаха повод за интересни дискусии в сферата на съвременната ПР и Маркетинг практика.

Posted in новини.